Membri fondatori

Asociaţia cu denumirea de ASOCIATIA CULTURALĂ ARHIAS – denumire rezervata

prin Dovada Disponibilităţii denumirii nr. 123030/15.03.2013 eliberată de catre Ministerul Justiţiei –

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice este constituită pe baza O.G. nr.26 din 30 ianuarie 2000 actualizată, cu

privire la asociaţii şi fundaţii.

 

ASOCIATIA este o organizaţie neguvernamentală, lucrativă, nonprofit, nesubordonată

partidelor politice, neetnică persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial şi independentă.

 

  1. D-na Tania-Mariana HAPURNE,
  2. D-nul Mihai Corneliu DRIŞCU
  3. D-nul Mircea GRIGOROVSCHI
  4. D-nul Dragoş-Emil CIOLACU-MIRON
  5. D-nul Lucian COZMA
  6. D-nul Mihai-Eugen CODREANU
  7. D-nul Sorin NISTOR, cetatean