Scopul nostru

Promovarea şi susţinerea activităţii şi a intereselor generale ale absolvenţilor şi studenţilor Facultăţii

de Arhitectură “G.M.Cantacuzino”

– dezvoltarea culturii urban-arhitecturale, promovarea arhitecturii şi urbanismulului, a profesiei de

arhitect şi a Facultăţii de Arhitectură “G.M.Cantacuzino” din Iaşi;

– îndrumarea, consultanţa şi asistenţa de specialitate în domeniile arhitecturii, urbanismului, restaurării

şi reabilitării, design-ului etc.

– cultivarea şi dezvoltarea legăturilor profesionale între mediul academic şi cel al profesiei de arhitect,

dar şi a celor afective între absolvenţi şi Facultatea de Arhitectură din Iaşi; schimbarea scopului

Asociației Culturale ARHIAS se face numai de către unanimitatea fondatorilor în viață.