CHECK-IN DESIGN

REZULTATE

Echipa castigatoare a premiului acordat de juriu este formata din studentii :
Tatarciuc Iulian
Grumezescu Vlad
Rosca  Victor
Gavrila Emilian
carora li se acorda PREMIUL III.
Aceeasi echipa este si castigatoarea premiului sponsorului.
 
Premiul 1 si 2 nu au fost acordate, iar concursul ramane deschis pentru acordarea premiilor ramase, pana pe data de 20 August. Asteptam propuneri noi conform regulamentului.
Pana pe data de 8 august 2016 castigatori sunt rugati sa se prezinte la sediul Arhias pentru a intra in posesia premiilor si sa isi trimita datele de contact la adresa concurs@arhias.ro .
Pentru informatii suplimentare sunati la numarul de telefon  0721020220.
Felicitari tuturor participantilor!
 


UPDATE: Din anumite motive obiective membrii juriului nu s-au putut întâlni în perioada programata. Anunțarea rezultatelor este amânată pentru data de 1 August 2016!

Va mulțumim pentru înțelegere!


SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI

Scopul concursului:

Competiția urmărește propune realizarea unui obiect de mobilier modular pentru accesul la terminalele unui aeroport. Având în vedere importanța aeroportului – program de arhitectură cu o componentă de reprezentare a comunitatii din zona/spațiul in care va fi amplasat ) – se va acorda o atenție sporită imaginii de ansamblu pe care produsul o va oferi. Demersul de proiectare se va focaliza astfel, in mod egal, atât în planul rezolvării exigențelor funcționale cât și în cel al expresei plastice, printr-o atentă si creativă modelare a formei si a detaliilor constructive, potențate prin folosirea adecvată a materialelor, texturilor și cromaticii.

 

CALENDARUL CONCURSULUI

 • lansare temă: 12 mai 2016 ora 12.00 în sala 2.4 A
  a Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, str. Prof dr. doc. D. Mangeron nr. 3, Iași;
 • predare proiecte: data limită -29 iunie 2016, ora 24.00 pe adresa de mail; concurs@arhias.ro ;
 • jurizare proiecte: 30 iunie 2016 – 10 iulie 2016;
 • anunțarea rezultatelor: 20 iulie 2016;

 

De aici poți descarca arhiva materialelor necesare pentru concurs. Anexa-1, Anexa-2


REGULAMENTUL CONCURSULUI TEMA DE PROIECTARE
Organizatori:

ASOCIAȚIA CULTURALĂ “ARHIAS”

SELF TRUST SRL
Sponsor unic:

SELF TRUST SRL

 

Parteneri:

Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino” Iași,

BlueSQUARE SRL

CUPRINS

 

 1. DATE GENERALE

 

 1. PARTICIPAREA LA CONCURS

 

 1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 

 1. VALORIFICAREA PROIECTELOR
 2. TEMA DE PROIECTARE

 


 1. DATE GENERALE

1.1. ORGANIZATORUL CONCURSULU   [Cuprins]

Organizatorii concursului sunt ASOCIAȚIA CULTURALĂ “ARHIAS” cu sediul în Iași, str. Prof dr. doc. D. Mangeron nr. 3, împreună cu SC “SELF TRUST” SRL cu sediul în Iași, Strada Bucium 34.

Parteneri principali ai evenimentului sunt Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino” Iași și „BlueSQUARE” SRL.


1.2. TIPUL CONCURSULUI

Concursul este organizat sub forma unei competiții deschise adresată arhitecților, designerilor și artiștilor plastici, atât studenți cât și profesioniști. Sunt admise participări individuale sau în echipă (formată din competitori aparținînd aceluiași domeniu profesional ori din domenii conexe).

1.3. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI   [Cuprins]

Scopul concursului:

 

 

Obiectivul general:

Obiectivul principal al concursului este stimularea creativității în domeniul designului de mobilier.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Crearea unor oportunități de afirmare a tinerilor arhitecți, studenți și profesioniști, cu posibilitatea materializării proiectului în forma unui produs finit.
 • Crearea unor legături de colaborare între studenți și profesioniști din domenii conexe: arhitecți, designeri, artiști plastici
 • Realizarea unui proiect pentru un obiect cu o scară redusă – care presupune un nivel ridicat de concept și detaliere.


1.4. JURIUL CONCURSULUI   [Cuprins]

 

Componenţa juriului:

Dl.dr.arh. Tudor Gradinaru – președinte, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” din Iași

Dl.dr.arh. Radu Andrei – membru, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” din Iași

Grafician Iulian Copacel – membru, BlueSQUARE SRL

Ec. Mihai Ţopa – membru, SELF TRUST SRL

 

Juriul concursului are următoarele atribuţii:

 • evaluează proiectele conform criteriilor şi metodologiei stabilite;
 • întocmeşte şi înaintează către organizator raportul privind lucrările juriului şi rezultatele concursului;

Toţi membrii juriului participă la lucrările acestuia. Preşedintele juriului are drept de vot, conduce sesiunile de jurizare și supraveghează desfăşurarea lucrărilor.
Juriul este suveran în ceea ce priveşte evaluarea şi stabilirea ierarhiei proiectelor. Decizia sa este obligatorie pentru organizator.

 

 1. PARTICIPAREA LA CONCURS


2.1. CALITATEA DE CONCURENT   [Cuprins]

 

Concurenţii pot fi arhitecţi, designeri, artisti plastici, profesionişti din alte domenii complementare, studenţi de la facultăţile de arhitectură, arte plastice, arhitectură de interior şi design, individual sau în echipă. Un concurent/echipă poate depune unul sau mai multe proiecte în concurs, fiecare fiind prezentat separat, în condiţiile prevăzute de regulament.

2.2. CONDIŢII DE CALIFICARE   [Cuprins]

Concurenţii trebuie să prezinte ideile pe planşe concepute grafic pe layout-ul formatului competiţiei www.arhias.ro. Cartuşul va fi securizat la predarea planşelor de către organizator.

Pentru a fi luate în considerare, proiectele trebuie să respecte:

 • tema şi regulamentul concursului;
 • termenul de predare;
 • anonimatul.

 

 1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI


3.1. ÎNSCRIEREA LA CONCURS   [Cuprins]

Înscrierile în competeţie se fac pe baza planselor trimise la adresa de e-mail concurs@arhias.ro in care corpul email-ului trebuie sa contina datele concurentului

Nume Prenume, date de contact (adresă poștală, email, numar de telefon) si profesia concurentului.

Înscrierile în competeţie se fac până pe data de 29 iunie 2016, ora 24.

Toţi concurenţii care se înscriu pot descarca de pe site www.arhias.ro. datele tehnice oferite de organizator (Anexa nr.1) şi layout-ul planșelor de concurs (Anexa nr.2).

Prin înscrierea la concurs concurenţii acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament.

3.2. PREZENTAREA PROIECTELOR   [Cuprins]

Piesele desenate (planşe) ale proiectelor vor fi prezentate pe format A2, landscape, pe variantele layout – ului grafic impus de concurs, în tehnici la alegere şi vor cuprinde elementele precizate în temă (cap.5)

Se vor preda: planşele în format digital jpeg, rezoluţie min.100 dpi – max. 300 dpi folosind layout-ul CU CARTUȘ in limita a 10 MB.

3.3. ANONIMATUL PROIECTELOR

Pentru păstrarea anonimatului, fiecare proiect va fi securizat la predarea lucrărilor. Datele de identificare ale autorilor proiectelor premiate vor fi făcute publice odată cu anunţarea rezultatelor.

3.4. PREDAREA PROIECTELOR   [Cuprins]

Proiectele vor fi trimise electronic pe mailul competeţiei concurs@arhias.ro până pe data de 19 iunie ora 24, aceasta reprezentand si certificarea înscrierii în competiţie.

3.5. CRITERII DE APRECIERE   [Cuprins]

Criteriile de evaluare şi ierarhizare a proiectelor sunt prezentate în tema de concurs. Juriul poate stabili o detaliere a criteriilor în evaluarea cu punctaj a proiectelor, fără modificarea conţinutului sau sensului acestora.

3.6. AFIŞAREA REZULTATELOR CONCURSULUI   [Cuprins]

Organizatorii vor face publice rezultatele concursului în termenul prevăzut de prezentul regulament, cu menţionarea autorilor proiectelor premiate.

Data și locul de desfășurare a festivității de premiere precum și deschiderea expoziției publice cu proiectele participante vor fi anunțate ulterior afișării rezultatelor.

3.7. CALENDARUL CONCURSULUI   [Cuprins]

 • lansare temă: 12 mai 2016 ora 12.00 în sala 2.4 A a Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, str. Prof dr. doc. D. Mangeron nr. 3, Iași;
 • predare proiecte: data limită -29 iunie 2016, ora 24.00 pe adresa de mail; concurs@arhias.ro ;
 • jurizare proiecte: 30 iunie 2016 – 10 iulie 2016;
 • anunțarea rezultatelor: 20 iulie 2016;

3.8. PREMII   [Cuprins]

 • Premiul I în valoare de 3000 LEI brut
 • Premiul II în valoare de 1500 LEI brut
 • Premiul III în valoare de 1000 LEI brut
 • Premiul sponsorului în valoare de 1500 LEI brut

 

 1. VALORIFICAREA PROIECTELOR

Proiectele premiate şi recompensate în concurs devin proprietatea organizatorilor.

Predarea unui proiect implică acceptul concurentului de a oferi Organizatorului concursului dreptul de a publica imaginile respective în format tipărit sau în format digital, fără nici un alt acord sau plată, precum şi dreptul de a fi prezentate în expoziţiile organizate în cadrul concursului.

Organizatorul Concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor (plagiat) ale concurenţilor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul.

Dreptul de autor privind solutia prezentata in concurs apartine concurentului. Concurentii declarati castigatori cedeaza drepturile patrimoniale asupra solutiei prezentate in favoarea organizatorului concursului in baza atribuirii premiului acordat, prin cesiune exclusiva in favoarea acestuia, in sensul prevazut de art. 13 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu scopul de:

 • Reproducere a operei;
 • Distribuire a operei;
 • Comercializare pe piaţa a copiilor realizate după operă;
 • Închiriere a operei;
 • Împrumutul operei;
 • Comunicare publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;
 • Difuzare si prezentare a operei prin orice mijloace;
 • Realizare de opere derivate.
 1. TEMA DE PROIECTARE

 

Date tehnice:

Se cere proiectarea unui ansamblu modular care urmeaza sa fie integrat intr-un terminal aeroportuar – Zona plecari format din:

 • birouri check-in (desk-uri check-in)
 • conveioare
 • spatii publicitare
 • mobilier si elemente de delimitare ansamblu (delimitare zona publica de zona operatorilor care vor deservi ghişeele check-in)

In proiect se vor detalia separat fiecare dintre piesele care alcatuiesc ansamblul cat si unitatea modulara in care sunt acestea agregate (la randul ei repetabila)

 

Conveyor

Dimensiunile sunt standard (conform materialelor anexate)

Materialele din care este alcătuit ansamblul trebuie să fie durabile, având în vedere solicitarea intensă și masa si dimensiunile obiectelor manipulate.

 

Birou pentru check-in

Dimensiunile vor fi următoarele:

 • lungime: conform datelor anexate
 • lățime: conform datelor anexate;

Aspecte funcționale

Desk-ul este dotat cu două display-uri: unul pentru operator și unul pentru pasager – vezi fişier anexat Displayuri de integrat.docx

 

Desk-ul este prevăzut cu locaşuri pentru:

 • Unitate imprimantă
 • Unitate calculator
 • Monitor
 • Tastatura

Pe latura orientată spre călători, se va realiza o tejghea destinată sprijinirii bagajului de mână. (Pentru pozitionare şi dimensiuni va rugam consultati fisierul Recomandari IATA.pdf)

Detaliile şi îmbinările vor fi proiectate în aşa fel încât să se elimine posibilitatea accidentelor sau deteriorarea mobilierului în timpul utilizării (muchii ascuțite în zonele de contact direct cu utilizatorul, colțuri periculoase).

Se vor detalia atât modulul repetitiv al zonei de check-in cat şi fiecare dintre piesele care îl alcătuiesc.

Scări de reprezentare: modul zona check-in sc.1:10, elemente componente modul mobilier, detalii constructive/tehnice sc.1:5.

Se vor prezenta pe formate A2, landscape (conform layout-ului graphic anexat): planuri, vederi şi secţiuni, desfaşurări, detalii, perspective, cu indicarea materialelor, dimensiunilor (mm) şi altor informaţii considerate relevante (imagini,text) într-o maniera grafică la alegerea concurentului.

Se vor preda pe adresa de mail a concursului planşele în format digital jpeg, rezoluţie minim 300 dpi: un set folosind layout-ul CU CARTUȘ.